G V Prakash

Release Date Movie Name Lead Actor Total Gross USA Gross Canada Gross Premier Day 1 Locations Language
2010-12-10NagavalliG V Prakash$ 176,428.00$ 176,428.00$ 0.00$ 17,234.000 Telugu
2019-02-01Sarvam ThalamayamG V Prakash$ 44,776.00$ 44,776.00$ 0.00$ 10,032.000 Tamil
2016-11-17Kadavul Irukaan KumaruG V Prakash$ 3,243.00$ 3,243.00$ 0.00$ 504.0014 Tamil